Přehled učiva informatiky v 5. ročníku

IKT skupina Jana Pivoňková

IKT 5 skupina Ibana Hladíková

IKT skupina Lenka Nováková